ΚΟΠΗ ΜΠΕΤΟΝ - Αδιατάρακτη κοπή σκυροδέματος

  • Αδιατάρακτη καθαίρεση σκυροδέματος

  • Συρματοκοπή

  • Σύνθλιψη (CRUSHERS), χωρίς κρουστικές – κραδασμικές καταπονήσεις του υφιστάμενου φορέα.

ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΚΤΩΣΗ ΗΛΩΣΗ ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ

Osmotronic™ Στεγανοποίηση ηλεκτροοσμώσεως

  • Στεγανοποίηση ηλεκτροοσμώσεως, αντιμετώπιση ανερχόμενης υγρασίας και τριχοειδών φαινομένων (capillarities).

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ / ΚΕΛΥΦΗ