Τι είναι το εκτοξευόμενο σκυρόδεμα;

Το εκτοξευόμενο σκυρόδεμα (διεθνώς με την ονομασία Gunite) είναι ένας τύπος σκυροδέματος που τοποθετείται δια εκτοξεύσεως σε εφαρμογές που είναι αδύνατη η χύτευση. Η σύνθεση του αποτελείται από αδρανή με κατάλληλη κοκκομετρική διαβάθμιση, κατά περίπτωση, τσιμέντο και εξειδικευμένα πρόσμεικτα.

Το εκτοξευόμενο σκυρόδεμα μπορεί να ικανοποιεί το σύνολο των κατηγοριών αντοχής του κοινού σκυροδέματος, η επίτευξη δε των αντοχών αυτών πραγματοποιείται σε σύντομο χρονικό διάστημα.

GUNITE

 • Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα ξηράς ανάμειξης (dry mix gunite),τεχνολογία ALIVA, OCMER.

 • Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα υγράς ανάμειξης (wet mix gunite),τεχνολογία MECBO, PUTZMEISTER.

 • Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα άμφυδρης προανάμειξης (humidry mix gunite).

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

 • Επισκευές – ενισχύσεις – αποκαταστάσεις φέροντος οργανισμού κτηρίων, εργοστασίων, γεφυρών από οπλισμένο μπετόν (έρευνα – μελέτη – εφαρμογή).

 • Αντισεισμική – αντιπυρική θωράκιση.

 • Εφαρμογές εκτοξευομένου σκυροδέματος

  Gunite – Shotcrete – Sprayed concrete

 • Ενέσεις : Τσιμεντενέσεις – Ρητινενέσεις – Tuck Pointing

 • Ελάσματα : Aνθρακοελάσματα, Χαλυβοελάσματα, Béton Plaqué λεπίδες L’ Hermite

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Εφαρμογές:

 • Κατασκευή μανδυών gunite

Δομοστατική και αντισεισμική αποκατάσταση, ενίσχυση φέροντος οργανισμού υφισταμένων κτηρίων, κατασκευών γεφυρών, δεξαμενών κ.λπ.

 • Ενίσχυση θεμελιοδομών, πεδίλων, υποστυλωμάτων, δοκών, πλακών κ.λπ.

 • Σηραγγοποιϊα έργα διάνοιξης και στεγανοποίησης σηράγγων (tunnels).

 • Στεγανοποίηση δεξαμενών απο μπετόν, πισίνες εξ ολοκλήρου με φορέα τοιχείο gunite χωρίς αρμό σκυροδέτησης.

Κατοικίες πολλαπλών χρήσεων, με την τεχνική φέρουσας προκατασκευασμένης τοιχοδομής, από εκτοξευόμενο σκυρόδεμα (gunite)

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

 • Ταχεία δόμηση

 • Κορυφαία ποιότητα

 • Βιοκλιματικός σχεδιασμός

 • Θερμομόνωση

 • Ηχομόνωση

 • Υγρομόνωση

 • Αντισεισμική / αντιπυρική θωράκιση.

 • Εξοικονόμηση ενέργειας.

ΥΓΡΟ GUNITE

 • Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα υγράς ανάμειξης (wet mix gunite),
  τεχνολογία MECBO, PUTZMEISTER.