Χαλυβοελάσματα Béton Plaqué (Τεχνική L’ Hermite)

Σε περιπτώσεις ρηγματωμένων σκυροδεμάτων φέροντος σκελετού η ρωγμή διευρύνεται.

Παρουσιάζει αυξομειώσεις του εύρους της. Αιτία των παραμορφώσεων αυτών μπορεί να είναι θερμοκρασιακό φορτίο, αυτεντατικές καταστάσεις, υποχωρήσεις, καταναγκασμοί. Για την κάλυψη των εφελκυστικών αυτών πρόσθετων τάσεων απαιτείται εξειδικευμένη τοπική επέμβαση.

Εξειδικευμένα χαλυβοελάσματα τύπου Béton Plaqué, μια τεχνική που έχουν εισαγάγει οι καθηγητές Τάσιος και L’Hermite. Τα ελάσματα αυτά ονομάζονται και λεπίδες. Το πάχος αυτών είναι 2 χιλιοστά. Η αγκύρωση επιτυγχάνεται με ηλώσεις σε συνδυασμό με συγκόλληση εποξειδικής παχύρευστης ρητίνης  2 συστατικών.